Minstemål hummer

Alle som skal fiske hummer må selv registrere seg før fisket starter. Denne oppfyller ikke kravet og må setts ut igjen på akkurat samme sted som den ble fanget. Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde.

Er den større eller mindre, skal den slippes ut igjen i . Dette innebærer blant annet at absolutt alle som skal fiske hummer må. Det foreslås nå at minstemålet kun skal måles ved totallengde, og ikke .

Fritidsfiskere har en teine begrensning på hummerteiner per person og per fartøy. Grunnen til at det er innført strenge regler for fiske etter hummer , er at bestanden langs. Rapport med forslag til revidert forvaltning av hummer fra. FORVALTNINGSMÅL FOR NORSK HUMMER. MINSTEMÅL OG MAKSIMALMÅL.

I Skagerrak har fiskerne en fangst på 0. Naturlig utbredelse og biologi. Det finnes mer enn førti tusen arter av krepsdyr i.

Spiser vi hummer bærer vi også noe av ansvaret for dyrets skjebne. Umerkede teiner og hummer under minstemål. Flere fiskere er nå politianmeldt. Dokumentet Forskrift om fangstforbu fredningsti minstemål mv.

I teiner som er satt ut . I tillegg til regelen om registrering, er der både minstemål (cm) og størstemål (cm) å passe på. Hummer som selges skal også merkes. Snart like populær som hummer. Målet gjelder mellom fremre del. Salg av egenfisket fangst.

Det er derfor nå behov for et styrket vern av hummeren. Mattias trodde knapt sine egne øyne da han dro opp hummeren utenfor Kosterfjorden. Teinene må merkes med navn, adresse og telefonnummer. Tenk minstemål , flukt og utrogn, så går det greit, fortsetter Haugland.

Er hummeren mindre enn dette må den slippes fri. Regler om minstemål , fangsttid og fangstredskap. Mattias Olsson fanget denne gigant- hummeren like utenfor Kosterfjorden.

Fisk eller hummer – det er de største eksemplarene som får opp.